KIK VAGYUNK

Bemutatkozik
a thyssenkrupp csoport

Az ipar ma jelentős átalakuláson megy keresztül. A globális piacokon nő a verseny, az innováció üteme fokozódik, és a mai vállalatoknak egyre inkább szükségük van olyan szakmai támogató partnerekre, akik hasznos tanácsokkal látják el őket a versenyképességük megtartása érdekében.

A mi célunk az Ön sikere. – hangzik a thyssenkrupp csoport üzenete partnerei számára. És valóban, a thyssenkrupp konszern összes leányvállalata a világ  60 országában, több mint 100 000 munkatárssal egy közös célt tart szem előtt: hogy vevői a valódi üzletre koncentrálhassanak.

Az összes, menet közben felmerülő kihívásra mi megtaláljuk az ideális megoldást, pontosan a partnereink igényeire szabva.

Mivel foglalkozik a thyssenkrupp Materials szegmens?

A világ legnagyobb ipari konszernjének tagjaként a legszélesebb alapanyag-választékot és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk standard és egyedi megoldások formájában világszerte 250 000 ügyfelünk számára. Portfóliónk a kiváló minőségű alapanyagoktól a műszaki szolgáltatásokig és az intelligens folyamatok rendszerbe integrálásáig terjed az automatizálás, a supply chain management valamint a raktár- és készletgazdálkodás területén. Partnereink egyedi igényeinek feltérképezése alapján globális illetve kelet-európai regionális hálózatunkat, az alapanyagok és megmunkálás terén szerzett több évtizedes tapasztalatunkat és a legkorszerűbb digitalizációs technológiát felhasználva növeljük ügyfeleink üzletének hatékonyságát.

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.

A magyar ipar vezető alapanyag szolgáltatójaként és a nemzetközi konszern háttérbázisával megbízható alapot kínál ügyfelei jövőbeni fejlődéséhez. A hosszú távon is sikeres partneri együttműködés során mind integrált rendszermegoldásokkal mind alapanyagokkal és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal rendelkezésre állunk. 

Adatok a vállalatunkról:

4000
partner bízik bennünk
380
szakértő kolléga
3200
raktáron tartott árucikk
8
képviselettel az országban
33
hektáron elhelyezkedő hazai és regionális raktárbázissal Magyarországon

Tekintse meg az elmúlt 100 évünk legfontosabb állomásait!

cropped-favicon-196x196-1-1.png
1922 - 1932

A WM – Weiss Manfréd Acél- és Fémművek, 1922.június 28-án alapította első kereskedelmi irodáját a Ferroglobust. Később a Ferroglobus sikereire építve jött létre a többi három kereskedelmi iroda – Agrárglobus, Metalloglobus, Termoglobus. Elsőként a Ferroglobus létesített országos nagykereskedelmi hálózatot, ahol a vállalat üzletkötői személyesen látogatták a partereiket, felmérve a piacot. Úgy tudtak teret hódítani, hogy a RIMA azaz Rimamurányi szindikátus karteleinél 10-15%-al olcsóbban értékesítettek.

6 fő piackutató járta állandóan az országot. A társulat irányadó jelszava, „minél közelebb kerülni a vevőhöz” – ma is aktuális!

1926-ban a kezdődő konjunktúra a kartell újjáalakításának kedvező feltételeit teremtette meg és 1927-ben a közös érdekeket felismerve a RIMA és a WM között megállapodás született.

Ennek következtében nagyobb méretű raktározás kezdődött a Ferroglobusnál. A raktár feltöltése naprakész volt. A telefonon részletezett rendelésére rendszerint másnap már meg is érkezett a kért szállítmány. Ezzel jelentősen átalakították a hazai vaskereskedelmi piacot.

1932 - 1942

A Ferroglobus a második világháború előtt és alatt a tranzittételek kisebb részétől eltekintve csak a Weiss Manfréd művek termékeit forgalmazta, azok közül is elsősorban az acélmű gyártmányait. A csepeli művek gyártmányválasztéka azonban nagy volt. A termékek jelentős részét képezték a különböző huzalok, elektródák és szegek szinte minden elképzelhető változatban. A háború során a kohászati termékek egy részét, elsősorban a hengerelt és húzott árukat a kormány hadigazdálkodás alá vonta s azok terítését megnehezítette. Ennek ellensúlyozásaként a Ferroglobus a gyártmányok vegyes forgalmazására törekedett és a hengerelt áruk mellett növelte a szabad áruk eladását. A háború alatt ezért ismét nagyobb arányban szerepeltek programjában a háztartási eszközök a mezőgazdasági áruk és egyéb fogyasztási cikkek.

1942 - 1952

A háború és az újjáéledés után a Ferroglobus 1948 márciusában állami tulajdonba került. A negyvenes évtized vége a nagy átszervezések korszaka volt. Az állami tulajdonba vett vállalatokat a szakosítás szempontjait követve, rendre átcsoportosították és az ipari vállalatoktól a kereskedelmi vállalatokat is elcsatolták. Ennek során a Ferroglobus is végleg elbúcsúzott az anyavállalattól, a csepeli gyártól és fejlődésének új pályájára lépett. A Belkereskedelmi Minisztérium felügyelete alatt folytatta tevékenységét, ami hengerelt és húzott vasáruk, importból származó mindennemű vas és acélcsövek és elektródák, valamint a magántulajdonban lévő gyárak által előállított iparcikkek nagykereskedelmi árusítása volt. 1950-ben az áruforgalma meghaladta a 100E tonnát és alkalmazottai száma elérte a 210 főt.

Az évek folyamán – tevékenységének bővülésével – a Ferroglobus rendelkezésére álló raktárak egyre szűkebbnek bizonyultak így ezek folyamatosan bővültek (Dráva utca, Árboc utca, Váci út, majd Körvasút sor). A vállalat nem csak területében bővült. Az évek során több államosított vaskereskedő cég beolvadt, ezzel a Ferroglobus az ország legnagyobb, később pedig egyetlen ilyen profilú nagyvállalata lett. A nagy forgalom lebonyolításához a meglévő három telep már nem volt elég, ezért 1952-ben megépítették a „Honfoglalás telep”-et (Körvasút sor) ami egyben Közép-Európa legkorszerűbb központi vasraktára lett.

1952 - 1962

1954-ben megalakult a Kohóipari Értékesítési Vállalat (KOHÉRT), amely átvette a vaskohászati termékek teljes forgalmának irányítását. Ettől kezdve a Ferroglobus gazdálkodását ez a szerv szabályozta.

A Ferroglobust kisebb igényekkel is felkeresték, miután a kereskedői hálózatot illetve a lakosságot más forrásból csak hiányosan sikerült vasáruval ellátni. Ezért indokoltnak látszott kisebb lerakatok létesítése ezen igények kielégítésére. Ilyen lerakatok voltak a Liszt Ferenc téren, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nagymező utcában és a Kertész utcában. Mindemellett a vállalthoz kerül a Révész utcai telep, a Gerav Lehel úti irodaháza. A Körvasút sori telepet is bővítik először szabadtéri raktárral, majd megépül és 1960-ban üzembe lép a rúdcsarnok és egy évvel később a lemezcsarnok.

1962 - 1972

A darabáru csarnokot 62-ben építik a telepen lévő munkásszállóval együtt. Ekkor helyezik el a munkásszálló elé Búza Barna szobrászművész „Karikázó fiú” alkotását, ami mára már a telep szimbólumává vált. 1964 végén újabb telepekkel bővült a vállalat. A Ferroglobus átvette a Kohászati Alapanyagellátó Vállalattól a haszonvas forgalmazását és azzal együtt három telepet is kapott (Budapest, Hamzsabégi út 69., Soroksári út 34., Miskolc, József Attila utca). 1965-ben a bővülés tovább folytatódott. A Ferroglobusba beolvadt a Vasdaraboló Vállalat a Gubacsi hídfő 6.sz. alatti teleppel és a lemezdaraboló üzemmel. Ezzel kezdődött a vállalatnál az ipari tevékenység. 1968-tól a Ferroglobus új reformokat vezetett be. Eltörölte a keretgazdálkodást, a szállítási kötelezettségek naptári szakaszolását és bevezette a szerződéses szállítási rendszert, és a vállalatot termelőeszköz kereskedelmi vállalatokká (TEK) alakította át. Ekkor nyílik meg a pécsi telep is, majd 69-ben korszerű adatfeldolgozó részleg nyílik, ami az informatikai vonalat alapozta meg.

1972 - 1982

’72-ben ünnepli a Ferroglobus fennállásának 50. évfordulóját, amire a nyugdíjba vonuló Vándor Tibor igazgató meghívja Sebestyén Aladárt a Ferroglobus első igazgatóját. 1975-ben megkezdődik a viszonteladói hálózat kiépítése, ami a saját miskolci és pécsi telepeken kívül országosan további 20 viszonteladói telepet foglal majd magában. A Körvasút soron befejeződik a hidegáru raktár bővítése és megkezdődik a nemesacél csarnok építése. 80-ban megváltozik a kohászati termékek árrendszere. A cél az volt, hogy a termelői árakat a világpiaci árak szintjéhez emeljék és ezzel mintegy szembesítsék a hazai üzemeket a nemzetközi követelményekkel. A magyar gazdaság, különösen a vasipar hirtelen egy új megváltozott közegben találta magát.

1982 - 1992

Az alapanyagok és az energia nagyarányú megdrágulása miatt a vállalatok nagy része nyereséghiányossá vált. A pénzgazdálkodás szigorítása a nyolcvanas évtized végére nagy méreteket öltött, miközben a nemzetközi hatások is alaposan sújtották a gazdálkodó szerveket. Ezek a változások a hazai vas- és acéláru forgalmának csökkenését jelentették. A Ferroglobusnál az új mechanizmus első éveiben forgalma árutömegben csökkent ugyan, de utána folyamatosan növekedett és 87-ben a vállalat legnagyobb áruforgalmát bonyolította le. A foglalkoztatottjainak száma ugyanakkor csökkent, elsősorban a technikai fejlesztés eredményeként. A 80-as évek végére a Ferroglobus közel akkora forgalmat tartott kézben (45%), mint az összes többi forgalmazó együttvéve. Az elért eredmények nagyban azzal függnek össze, hogy a vállalat a nyolcvanas években a kereskedelmi tevékenysége korszerűsítésére, a vevők jobb ellátására, színvonalas kiszolgálásra, sokirányú kezdeményezést tett.

1992 - 2002

Az Állami Vagyonügynökség 1993 április 30-ával a Ferroglobus Vas- és Acél Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat jogutódjaként megalapítja a Ferroglobus Kereskedőház Részvénytársaságot (rövidített neve Ferroglobus Rt.). Közel 45 év után a vállalat ismét részvénytársaságként kezdett el működni.

Egy hosszú és nehéz privatizációs folyamat végén, 1997 december 3-án a Thyssen Schulte GmbH-t hirdették ki a privatizáció győztesének, így az állam, mint tulajdonos ötven év után kivonult a Ferroglobus életéből.

A thyssen konszern az első két évben vállalásait túlteljesítve , a beruházásainak összege meghaladta az egymilliárd forintot.

2002 - 2012

A Ferroglobus lényegében az alábbi négy egymással részben párhuzamosan, részben egymást követően megvalósított kereskedelem-politikai döntésnek, ill. korszerűsítésnek köszönheti fejlődését:

1. Földrajzilag az egész országot lefedő, a kor követelményeinek megfelelő telepi hálózat kiépítése

2. Az össze értékesített termékből a magasabb minőséget képviselő, értékesebb termékek arányának fokozatos, a kereslet igényéhez igazodó növelése

3. A termék helyett, a vevő középpontba helyezése (vevőfelelősi rendszer)

4. A szolgáltatások bővítése és magas műszaki színvonalra emelése.

2012 – 2022

A thyssenkrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. saját forrásból 100 százalékos tulajdonrésszel vásárolta meg a győri székhelyű Ib Andresen Industri Magyarország Kft.-t, amelynek közvetlen, egyedüli irányítását a vállalat 2016. február 29-től vette át. A GVH által is engedélyezett felvásárlási tranzakció által Magyarország vezető acél, könnyű- és színesfém, valamint műanyag kereskedelmi vállalata tovább erősíti regionális autóipari beszállítói pozícióját. 2018-ban a vállalat végleg elhagyja a Ferroglobus nevet és thyssenkrupp Materials Hungary néven működik tovább.

A thyssenkrupp a világ egyik legnagyobb acélgyártással, autó-, gép-, energia- és építőipari alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalata, amely közel 60 országban van jelen, mintegy 100 ezer alkalmazottal. A vállalatcsoport Materials Services üzletága több mint 40 országban közel 480 telephellyel működik. Az üzletág az alapanyagok disztribúciójával, az azokhoz kapcsolódó logisztikai feladatokkal és szolgáltatásokkal, továbbá ipari létesítmények és acélművek számára nyújtott kihelyezett technológiai tanácsadással és szolgáltatásokkal foglalkozik. A hengerelt és rozsdamentes acéltermékek, a csövek és színesfém termékek, illetve a műanyag termékek mellett a Materials Services a legkülönbözőbb szolgáltatásokat nyújtja, a megmunkálástól kezdve a logisztikán át egészen a raktározási és projektmenedzsment szolgáltatásokig.

Igazgatók:

1922-1944
Sebestyén (Stern) Aladár, aki 1959-ig 75 éves koráig főosztályvezető volt.

1959-1972
Vándor Tibor

1972-1979
Szántó Sándor

1979-1983
Dr. Kocsis György

1983-1994
Dala János

1994-1995
Kuty Ákosné

1995-1998
Dala János

1998-2004
Sefer Stevan

2004-2007
Klaus Schmittmann

2007-2019
Petró Zoltán

2020
Verseghi-Nagy András